HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

090 333 1985
09 87 87 0217 

"Cam kết chất lượng - học thử 2 buổi đầu"

ĐĂNG KÝ DẠY
Tại đây
ĐĂNG KÝ HỌC
Tại đây

GIA SƯ Quảng Ngãi

Gia sư: ĐỖ VŨ THÙY TRÂM
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường:
Các môn dạy: Hóa học ( lớp 8-12)
Thời gian dạy: cả tuần
Khu vực dạy: Quảng Ngãi
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6882

Xem chi tiết >>

Gia sư: Ngô Thuỳ Vy
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Đại học Phạm Văn Đồng
Các môn dạy: tiếng anh (4-11)
Thời gian dạy: 2,4,6
Khu vực dạy: Quảng Ngãi
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6830

Xem chi tiết >>

Gia sư: Lê Thị Trường Giang
Hiện là: Giáo viên
Trường:
Các môn dạy: Văn(6-12), Tiểu học.
Thời gian dạy:
Khu vực dạy: Quảng Ngãi
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6787

Xem chi tiết >>

Gia sư: Phạm Thị Thu Thảo
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Đại học Phạm Văn Đồng
Các môn dạy: Vật lý
Thời gian dạy: Full-time
Khu vực dạy: Quảng Ngãi
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6749

Xem chi tiết >>

Gia sư: Tạ Thị Thu Thảo
Hiện là: Giáo viên
Trường:
Các môn dạy: Tiểu học (lớp 1-5)
Thời gian dạy: Vào các buổi chiều và buổi tối trong tuần
Khu vực dạy: Quảng Ngãi
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6686

Xem chi tiết >>

Gia sư: Nguyễn Thị Trịnh
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế
Các môn dạy: Toán (lớp 1-12)
Thời gian dạy: tất cả các ngày trong tuần trừ sáng thứ 2, 4, 6 từ 8-9h30
Khu vực dạy: Quảng Ngãi
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6657

Xem chi tiết >>

Gia sư: Nguyễn Thị Trịnh
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế
Các môn dạy: Toán (lớp 1-12)
Thời gian dạy: tất cả các ngày trong tuần trừ sáng thứ 2, 4, 6 từ 8-9h30
Khu vực dạy: Quảng Ngãi
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6656

Xem chi tiết >>

Gia sư: Nguyễn Minh Châu
Hiện là: 0
Trường: Trường THPT Võ Nguyên Gíap
Các môn dạy: Tiếng Anh ( lớp 1-9 )
Thời gian dạy:
Khu vực dạy: Quảng Ngãi
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6383

Xem chi tiết >>

Gia sư: Huỳnh Thị Thêm
Hiện là: Giáo viên
Trường:
Các môn dạy: Toán(1-5) Tiếng Việt(1-5)
Thời gian dạy:
Khu vực dạy: Quảng Ngãi
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6358

Xem chi tiết >>

Gia sư: Võ Đình Sự
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đại học Phạm Văn Đồng
Các môn dạy: Toán - Tiếng Việt lớp 2- 5
Thời gian dạy: bàn lại với người học và trung tâm
Khu vực dạy: Quảng Ngãi
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6356

Xem chi tiết >>