HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

090 333 1985
09 87 87 0217 

"Cam kết chất lượng - học thử 2 buổi đầu"

ĐĂNG KÝ DẠY
Tại đây
ĐĂNG KÝ HỌC
Tại đây

GIA SƯ Quảng Nam

Gia sư: lê thị liễu
Hiện là: Giáo viên
Trường:
Các môn dạy: toán 10 -12
Thời gian dạy: thứ 2 đến thứ 7 vào buổi sáng
Khu vực dạy: Quảng Nam
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5920

Xem chi tiết >>

Gia sư: Trần thị vân
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Đại học quảng nam
Các môn dạy: Văn
Thời gian dạy: 24
Khu vực dạy: Quảng Nam
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5809

Xem chi tiết >>

Gia sư: Huỳnh Thị Hoài Thương
Hiện là: Sinh viên
Trường:
Các môn dạy: toán, tiếng việt( lớp 1), toán, lí, hoá, văn(lớp 8, 9), tiếng anh(9, giao tiếp)
Thời gian dạy: buổi tối
Khu vực dạy: Đà Nẵng
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5491

Xem chi tiết >>

Gia sư: Trần Thị Thúy Trang
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Đại học Duy Tân
Các môn dạy: Tiếng Anh từ lớp 6-9
Thời gian dạy: Tối hoặc sáng
Khu vực dạy: Đà Nẵng
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5313

Xem chi tiết >>

Gia sư: Trần Phước Minh
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường:
Các môn dạy: Toán - 7, 8
Thời gian dạy: buổi tối, ban ngày
Khu vực dạy: Quảng Nam
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5310

Xem chi tiết >>