HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

090 333 1985
09 87 87 0217 

"Cam kết chất lượng - học thử 2 buổi đầu"

ĐĂNG KÝ DẠY
Tại đây
ĐĂNG KÝ HỌC
Tại đây

GIA SƯ Ninh Thuận

Gia sư: Trương Thị Hồng Thủy
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Trường ĐHSP TPHCM
Các môn dạy: Toán (lớp 6-9)
Thời gian dạy: 18h trở đi từ thứ 2 đến thứ 6
Khu vực dạy: Ninh Thuận
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6710

Xem chi tiết >>

Gia sư: Trương Thị Hồng Thủy
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Trường ĐHSP TPHCM
Các môn dạy: Toán (lớp 6-9)
Thời gian dạy: 18h trở đi từ thứ 2 đến thứ 6
Khu vực dạy: Ninh Thuận
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6709

Xem chi tiết >>

Gia sư: Võ Thị Trúc Vi
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Đại học Đà lạt
Các môn dạy: Anh(1-12)
Thời gian dạy: từ 17h30 đến 22h mỗi ngày
Khu vực dạy: Ninh Thuận
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6321

Xem chi tiết >>

Gia sư: Đàng Nữ Mộng Duyên
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Đại học Thủ Dầu Một
Các môn dạy: Cấp 1
Thời gian dạy: Buổi chiều
Khu vực dạy: Ninh Thuận
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6286

Xem chi tiết >>

Gia sư: Thành Thị Kim Liên
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Trường Đại học Đồng Tháp
Các môn dạy: Môn lý (lớp 6 -7-10-11)
Thời gian dạy: giờ hành chính
Khu vực dạy: Đồng Tháp, Ninh Thuận
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5873

Xem chi tiết >>

Gia sư: Thành Thị Kim Liên
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Trường Đại học Đồng Tháp
Các môn dạy: Môn lý (lớp 6 -7-10-11)
Thời gian dạy: giờ hành chính
Khu vực dạy: Đồng Tháp, Ninh Thuận
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5872

Xem chi tiết >>

Gia sư: Nguyễn Quỳnh
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Đại học Đồng Tháp
Các môn dạy: Tóan-(6-13)
Thời gian dạy: 8h -21h
Khu vực dạy: Ninh Thuận
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5861

Xem chi tiết >>

Gia sư: Hứa Thị Ngọc Sướng
Hiện là: Giáo viên
Trường:
Các môn dạy: Năng Khiếu: nhảy, múa, dance sport,
Thời gian dạy: Từ 9h00 - 16h00.
Khu vực dạy: Ninh Thuận
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5241

Xem chi tiết >>