HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

090 333 1985
09 87 87 0217 

"Cam kết chất lượng - học thử 2 buổi đầu"

ĐĂNG KÝ DẠY
Tại đây
ĐĂNG KÝ HỌC
Tại đây

GIA SƯ Ninh Bình

Gia sư: Trương Thị Thanh Thủy
Hiện là: Giáo viên
Trường:
Các môn dạy: Toán+TV lớp 2,3,4,5
Thời gian dạy:
Khu vực dạy: Hà Nội
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6799

Xem chi tiết >>

Gia sư: bui trong phuc
Hiện là: Giáo viên
Trường:
Các môn dạy: hoa 8-12
Thời gian dạy:
Khu vực dạy: Ninh Bình
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 6279

Xem chi tiết >>

Gia sư: phạm thi oanh
Hiện là: Giáo viên
Trường:
Các môn dạy: toán 10,11,12
Thời gian dạy: các ngày trong tuần
Khu vực dạy: Ninh Bình
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5526

Xem chi tiết >>

Gia sư: Nguyen thi kim dung
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường:
Các môn dạy: Toan lop 1
Thời gian dạy: 19h30 cac ngay
Khu vực dạy: Ninh Bình
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5267

Xem chi tiết >>

Gia sư: Nguyen thi kim dung
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường:
Các môn dạy: Toan lop 1
Thời gian dạy: 19h30
Khu vực dạy: Ninh Bình
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5266

Xem chi tiết >>

Gia sư: Nguyễn Thi Thu
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Đại học hoa lư
Các môn dạy: Toán(2-12)
Thời gian dạy: Chiều, tối t2, chiều t3, t4, chiều t5, 6, 7. Chu nhât
Khu vực dạy: Ninh Bình
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 226

Xem chi tiết >>