HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

090 333 1985
09 87 87 0217 

"Cam kết chất lượng - học thử 2 buổi đầu"

ĐĂNG KÝ DẠY
Tại đây
ĐĂNG KÝ HỌC
Tại đây

GIA SƯ Đà Nẵng

Gia sư: Hoàng Kiên Quyết
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Các môn dạy: dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
Thời gian dạy: tất cả các tối trong tuần. Chủ nhật cả ngày.
Khu vực dạy: Đà Nẵng
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5492

Xem chi tiết >>

Gia sư: Trương Công Hậu
Hiện là: Giáo viên
Trường:
Các môn dạy: Tiếng nhật sơ cấp
Thời gian dạy: Cả ngày
Khu vực dạy: Đà Nẵng
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5486

Xem chi tiết >>

Gia sư: Phạm thanh vĩnh
Hiện là: Sinh viên
Trường:
Các môn dạy: Tiếng Nhật
Thời gian dạy: Buổi chiều và tối hàng tuần
Khu vực dạy: Đà Nẵng
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5447

Xem chi tiết >>

Gia sư: Hứa Dương Mỹ Chi
Hiện là: Giáo viên
Trường: Học viện âm nhạc Huế
Các môn dạy: Piano - organ
Thời gian dạy:
Khu vực dạy: Đà Nẵng
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5308

Xem chi tiết >>

Gia sư: Phan bá thành
Hiện là: Sinh viên
Trường:
Các môn dạy: Tiếng đức
Thời gian dạy: Buổi sáng, chiều trong tuần
Khu vực dạy: Đà Nẵng
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5298

Xem chi tiết >>

Gia sư: Huỳnh văn duy
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường:
Các môn dạy: Guitar
Thời gian dạy: 18 - 21
Khu vực dạy: Đà Nẵng
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5292

Xem chi tiết >>

Gia sư: Phan bá thành
Hiện là: Đã tốt nghiệp
Trường:
Các môn dạy: Tiếng đức
Thời gian dạy: Buổi sáng, chiều trong tuần
Khu vực dạy: Đà Nẵng
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5272

Xem chi tiết >>

Gia sư: Phan bá thành
Hiện là: Sinh viên
Trường:
Các môn dạy: Tiếng đức
Thời gian dạy: Buổi sáng, chiều trong tuần
Khu vực dạy: Đà Nẵng
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5269

Xem chi tiết >>

Gia sư: Trần Như Xuân
Hiện là: Giáo viên
Trường:
Các môn dạy: Piano, Organ
Thời gian dạy:
Khu vực dạy: Đà Nẵng
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 5185

Xem chi tiết >>

Gia sư:
Hiện là: Giáo viên
Trường:
Các môn dạy: piano organ
Thời gian dạy:
Khu vực dạy: Đà Nẵng
Liên hệ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Mã số: 3500

Xem chi tiết >>